Zgubiłam kawałek siebie na [...] – madz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest madz — zgromadziliśmy 0 opinii.

zgubnie

Zgu­biłam ka­wałek siebie na środ­ku
nieomyl­nej dro­gi gdzie słońce nie wzeszło jeszcze
spod ciężkiej ko­tary nocy.
Na podwórko­wych dra­bin­kach z dzieciństwa
po­między blokami
gdzie po­wiet­rze już nie dochodzi.
W pias­kowni­cy małych prob­lemów
gdzie cień chmur da­leko­siężnych
mnie nie do­sięgnie.
Wśród liści spa­dających które
pragną wzbić się w po­wiet­rze
lecz przez New­to­na nie mogą.
Ta bez­tros­kość gdzieś zniknęła
pew­nie zaśle­piona słońcem
spadła wraz z liśćmi
i za­wieruszyła się gdzieś
w pias­kach dziecięcych marzeń.
"To wszys­tko przez New­to­na!"-
mogłabym rzecz kiedyś....

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2012, 17:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:37cyt.adela do­dał no­wy tek­st Biedactwo wewnętrzne

dzisiaj, 14:12Azja sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:41.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 13:40Moon G do­dał no­wy tek­st Vendetta

dzisiaj, 13:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 13:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 12:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]