marka piotr
 21 czerwca 2020 roku, godz. 17:00

|Ile tu się dzieje...Ciekawy wiersz.