Zapukał czas Do serca mego [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 3 opinie.

***

Za­pukał czas
Do ser­ca me­go bram
Chciał objąć w ciszy
Tę pustkę

Wy­pełnić czymś więcej
Niż łza­mi,
Z których tkam
Na szy­dełkach nadziei
Ob­ra­zy lep­sze­go jut­ra

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2018, 11:05

Dziękuję ser­decznie za czy­tanie i wasze słowa ko­men­tarzy. Dziękuję za fiszki i zeszy­ty. Życzę od­wa­gi i zde­cydo­wane­go opo­wie­dze­nia się za życiem, wiarą, więc Bo­giem i Je­go człowiekiem. Za­powiada się też słoneczny po­piatek, więc od­poczy­waj­cie pięknie i we­soło. Poz­dra­wiam serdecznie. 

w ser­cu ciepło kiedyś zais­krzy na no­wo poz­dra­wiam Karolinko;) 

Tak do­mowo opi­sany ważny te­mat. Po­doba mi się wiersz. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 08:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43danioł sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]

dzisiaj, 08:42danioł sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:33cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:32cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Samotność jest za­gubioną przez [...]

dzisiaj, 08:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]