Zapukał czas Do serca mego [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 3 opinie.

***

Za­pukał czas
Do ser­ca me­go bram
Chciał objąć w ciszy
Tę pustkę

Wy­pełnić czymś więcej
Niż łza­mi,
Z których tkam
Na szy­dełkach nadziei
Ob­ra­zy lep­sze­go jut­ra

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2018, 11:05

Dziękuję ser­decznie za czy­tanie i wasze słowa ko­men­tarzy. Dziękuję za fiszki i zeszy­ty. Życzę od­wa­gi i zde­cydo­wane­go opo­wie­dze­nia się za życiem, wiarą, więc Bo­giem i Je­go człowiekiem. Za­powiada się też słoneczny po­piatek, więc od­poczy­waj­cie pięknie i we­soło. Poz­dra­wiam serdecznie. 

w ser­cu ciepło kiedyś zais­krzy na no­wo poz­dra­wiam Karolinko;) 

Tak do­mowo opi­sany ważny te­mat. Po­doba mi się wiersz. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]