22 stycznia 2016 roku, godz. 22:06  6,3°C

W szma­rag­dzie Twoich oczu,
W ich ziele­ni tak per­fidnej,
W ich białkach, źre­nicach i lękach
Chciałbym od­dychać

W gęstym mio­dzie Twe­go głosu,
W je­go bar­wie tak ohyd­nej,
W je­go ciszy, spo­koju i szep­tach
Chciałbym od­dychać

W aniel­skim Twym uśmie­chu
W je­go pożółkłych pe­reł głębi
W je­go lek­kości, pros­to­cie i wdziękach
Chciałbym od­dychać

I w do­tyku Two­jej dłoni,
W jej paz­nokciach ob­gry­zionych,
W jej czułości, cieple niez­na­nym
Chciałbym umierać

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa Mentos, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.