8 listopada 2019 roku, godz. 23:12  8,6°C

kiedy zabłądzisz w snach

...
w porywach szeptów echa
część słoneczna lepszych dni
wśród drugich spojrzeń
p r z y w o ł u j e
oczekiwany
blask

żywotne siły
czerpią z duchowości
gdyż jest takie zamknięcie oczu
które dojrzy
p r a w d ę
i...
zimą ciepły wiatr
scałuje twoje policzki
bez drżenia
zatrzymaj

na ustach

https://youtu.be/QkDJ9u4GOhU

thereisareasonwhy
 8 listopada 2019 roku, godz. 23:22

koniecznie z muzyką!