wiosna to dobry czas na [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 10 opinii.

*** (to tylko zły dobór leków)

wios­na to dob­ry czas
na miłość
ale miłości nie ma

są tyl­ko cienie
do których chcesz
przy­lepić uśmiech
zgu­biony zeszłego roku

skar­pe­ty nie do pary
których nie wyrzucasz
w nadziei że jeszcze się odnajdą

i ja tak bar­dzo martwa
by nie móc być z tobą

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 marca 2017, 10:13

"...wios­na to dob­ry czas
na miłość..."

Fakt, ko­ty mar­cują itp... :) 

A tak po­ważnie, to po­doba mi się poin­ta...se­rio :) 

Ależ skąd. :) 

Wszak my właśnie o mor­der­czym tworze­niu fik­cji li­terac­kiej i Two­jej dziel­ności na tym po­lu. :)
Ro­zumiem, że w sposób za­woalo­wany i pełen grac­ji su­geru­jesz, żebyśmy spa­dali? ;)
Sta­wiam fiszkę, że Kaś się nie uśmie­chnie. :P
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Dziękuję Wam.

Pragnę tyl­ko przy­pom­nieć, że is­tnieje coś ta­kiego jak fik­cja li­terac­ka, jak pod­miot li­ryczny, jak autor, który jest tyl­ko ob­serwa­torem... I że cza­sem to tu, nie ma odzwier­cied­le­nia. W końcu mu­siałabym już nie żyć z tych wszys­tkich "niemiłości".

A po­za tym to kochaj­cie się, pozdrawiam. 

:) 

Po­wiem więcej, jak dwóch fa­cetów i pół smo­ka. :) 

dziel­na jest ta Kaś.. co naj­mniej jak dwóch fa­cetów :) 

Kaś, Ty ma­rudo! :)
Ładne.
Poz­dra­wiam. :)) 

In­spi­rujący ty­tuł
wer­sy smutne
ładne 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 22:03Strange one sko­men­to­wał tek­st Dobrocią zwyk­li ludzie na­zywać [...]

dzisiaj, 21:56Moon G sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]