fyrfle Mirek
 19 kwietnia 2015 roku, godz. 23:10

Młodzi zdający się na nadzieje, to nie jest przekonujące.