śniłem że w mokotowskiej [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 1 opinia.

ustępowanie

śniłem że w mo­kotow­skiej klinice
umarło os­tatnie pow­stańcze dziecko
i nic - nie roz­legła się syrena
nagłówki ga­zet nie stanęły na baczność
po­lity­cy dys­ku­towa­li czy zmarło w wolnym
niewol­nym kraju
his­to­rycy czy wal­czyło a może tylko
do­nosiło amunicję
czy z ru­mowis­ka wy­niósł je akowiec
czy berlingowiec

dys­kusje te 
nie ob­chodziły młode­go pokolenia
w na­wale młodości po­gubiło się już
które z nich jest tak nap­rawdę młode
pokręciło głową - przeszło dalej
dys­kusje te 
nie ob­chodziły sta­rego pokolenia
w na­wale młodości - nie odróżniało spraw nowych
od nowszych

w każdą ko­lejną rocznicę
pow­szechnie uważano że kto­kol­wiek
jeszcze żyje

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2019, 00:01

Dziś star­cy si­kają na ziemię, o którą wal­czy­li, a młodzież plu­je na krew dziadów...
Pow­szechne zakłama­nie za­biło w ludziach ok­ruchy prawdy...
Dob­ra­noc. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 19:47Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:47Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka