ucichły kroki walca tylko skrzypią [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 10 opinii.

okruchy

ucichły kro­ki walca
tyl­ko skrzy­pią drew­niane podłogi
w mglis­tym świet­le poranka
sier­pniowe ple­jady pobladły

pat­rzysz na mnie
jak dawniej
znad kub­ka wys­tygłej kawy

a jednak
chle­bem pow­szed­nim
z ust do ust
można miłość wykarmić

w rocznicę mo­jemu A.

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 sierpnia 2018, 06:14

The po­wer of lo­ve :))

Miłego wie­czo­ru Wszys­tkim! :) 

A. jed­nak ;) 
Dzień dobry:) 

Piękne. Można, jeśli to piękne okruchy...
A jed­nak bo A? ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Dziękuję, Piotr, nap­rawdę miło to czy­tać, zwłaszcza od Ciebie:) 

Piękny wiersz... 

bar­dzo mnie to cie­szy Madziu:-)))))))pięknych ko­lorów la­ta tak szyb­ko mijają! 

Cześć, Ka­te!Miło Cię widzieć:)
Bar­dzo się za Wa­mi stęskniłam.
Nies­te­ty cier­pię na chro­niczny brak cza­su, w tym czas przy kom­pu­terze la­tem og­ra­niczam do mi­nimum, za­tem u mnie frek­wen­cja pop­ra­wi się do­piero jesienią:)
Buziaki:* 

Piękny wier­sz mało tu te­raz ta­kich.;-)Poz­dro­wienia dla Ciebie i Onej­ki szko­da, że tak mało tu by­wacie:-(poz­dro­wienia zostawiam:-)) 

Oney, ja też już jes­tem tu tyl­ko gościem, dla­tego cie­szy mnie, że Ciebie zastałam:)
Dziękuję z serducha:) 

Rzad­ko zaglądam już na cy­taty. Dzi­siaj coś mnie pod­ku­siło i proszę, co za wier­sz !!! jest Świet­ny Madziu !! Poz­dra­wiam Ciebie i Two­jego A. Niech Wam wszys­tko sprzy­ja :):) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło