Tworzę aby spojrzeć na [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 3 opinie.

Zwierciadło lęku i krzywd.

Tworzę aby spoj­rzeć na sa­mego siebie
Aby wstać z miej­sca i nab­rać dystansu
Tak, aby dos­trzec z lo­tu pta­ka, pat­rząc w dół
Gdzie i jak sie­dzi w sa­mot­ności dusza ma

Chciałbym stworzyć zwierciadło
Z bólu cier­pienia z lęku i krzywd
Które od­bi­jałoby rzeczy­wis­ty obraz
Złej dzi­siej­szej po­zor­nej Miłości

By w drżeniu rąk i kołata­niu serc
Rozróżniać światło prawdy
Od za­ciem­nionej praw­dy kłamstw

Tak, aby żar uczuć drgał oddechem
Aby łza była pryszni­cem dla brud­nych dusz
A nie jak zar­dze­wiały kujący dla ciała gwóźdź

Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 kwietnia 2016, 17:53

Również:) 

Wiem, lecz ideałów nie ma i nie po­win­no być. Miłego wie­czo­ru życzę. 

Pięknie byś chciał... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na