tam­te­go ma­jowe­go popołudnia nie od­ry­wała [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 4 opinie.

mimo wszystko trwa...

tam­te­go ma­jo­we­go popołudnia
nie od­ry­wała od niego wzroku
po­mimo że zna­li się od lat

nie słyszała te­go co mówił
de­li­kat­nie otarł z po­liczka łzę
nieświadom że to os­tat­ni raz

zab­rała je­go por­tret w pamięci
od­chodząc w za­mian zostawiła
przy nim swo­je ser­ce na wieki


Odtwórz

wiersz
zebrał 30 fiszek • 14 lipca 2013, 09:48

eyesOF­soul masz rację, jak coś wy­myślę, to zmienię...

Dziękuję Wszys­tkim za czy­tanie i po­zos­ta­wione słowa w ko­men­tarzach :) poz­dra­wiam :))))) 

Prze­piękny wier­sz ;)
Pozdrawiam. 

Piękny wier­sz w tym smut­ku i żal że roz­sta­nia cza­sem są na zaw­sze-mi­lut­ko poz­dra­wiam Aniu na dzień dob­ry :)) 

Ser­ce nie pa­suje. Wy­bija z rytmu. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]