tak jak ty nigdy [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 3 opinie.

modlitwa o spokój

tak jak ty nig­dy nie poz­nałeś
ko­loru swoich oczu
tak naucz i ją
nig­dy ich nie roz­pozna­wać na włas­nym ciele
gdy za­winięta w bo­les­ny całun prześcieradeł
wyszep­tu­je two­je imię
w biel­mie nocy

tak jak ty nig­dy nie poczułeś
zwiew­ności tra­wy pod stopami
pro­mieni słońca o poranku
na swo­jej twarzy
tak naucz i ją
nie czuć tak bardzo
bra­ku waszej wspólnej trawy
bra­ku wasze­go wspólne­go słońca

tak jak ty nig­dy nie dotknąłeś
drobną jasną rączką
mat­czy­nych łez
tak naucz i ją
nie szu­kać ni­mi twoich rąk
kruchych ust wy­giętych w uśmiech
ak­sa­mit­nych miękkich
tak naucz i ją
nie szu­kać te­go uśmiechu

tak jak ty
co nig­dy się nie narodziłeś
(tak naucz i ją)
nie liczyć już uderzeń two­jego ma­lut­kiego serca
w jej włas­nym roz­dartym bezdomnym
(proszę)

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2018, 17:44

bar­dzo Wam dziękuję: ) 

Czas jest bez­nadziej­nym ko­nowałem, ale niekiedy po­maga dru­ga szan­sa, jeśli da się jej szansę i jeśli w ogóle są ja­kieś szan­se...
Piękne.
Miłego wie­czo­ru. :) 

dla Bo­ga nie ma rzeczy niemożliwych
są ludzie
wzruszający tekst 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]