spotkanie to taka opowieść która [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 9 opinii.

pół na pół

spot­ka­nie to ta­ka opowieść
która zdarza się każde­mu choć raz
a ty­le w niej zna­jomych twarzy
i ta myśl
że to wszys­tko już było

kiedyś tra­fisz na swoją kroplę
przyl­gniesz do niej
jak ćma do ognia

sta­niesz w pro­gu jak zbi­ty pies
co w oczach ma już tyl­ko miłość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 stycznia 2018, 15:20

Każdy bez­wied­nie i niejas­no czu­je,
Że jest gdzieś dob­ro, co duszę po­koi,
Więc go ko­nie­cznie dos­tać usiłuje.


Miłość... Nic piękniejszego.
Poz­dra­wiam :) 

zaw­sze umiesz przy­kuć uwagę M ;) piękny!zos­ta­wiam uśmiech i troszkę ciepełka 

Miło Cię tu widzieć, Piot­rek, dzięki:)

Oj tam, oj tam Smo­ku, nie będziemy się roz­drab­niać na fiszki;)

Ma­lusiu, To­bie nicze­go nie bra­kuje, ani Twoim słowom i wier­szom, bar­dzo Ci dziękuję:)

Dob­re­go dnia, Wszystkim!;) 

M z każdym wier­szem bra­kuje mi już słów aby opi­sać ja­kie są piękne i ja­kie prze­kazu­jesz po pros­tu ludzkie ob­ra­zy :) Jes­tem pod wrażeniem :)

Poz­dra­wiam Ser­decznie :) 

Two­je wier­sze są piękne, ale jak będziesz ta­kie rzeczy wy­pisy­wać, to za karę za­biorę Ci... pół fiszki. ;P
Dob­ra­noc. :)) 

Praw­dzi­we słowa... 

Mi­rek, ale po­noć niejed­no ma imię;) Oczy­wiście wiem, co masz na myśli i pry­wat­nie po­pieram;) Dzięki za koment.

Art., gdy­by nie Two­je in­ter­pre­tac­je, życie byłoby śmier­telnie nud­ne i prze­widy­wal­ne, jak mo­je wier­szy­ki!:)) No i złudze­nia masz całkiem trafne!;)

Miłego wie­czor­ku, Panowie;) 

U mnie, pod spożyw­czym cza­sem można spot­kać mężczyznę o nieok­reślo­nym wieku i twarzy zbi­tego psa.
On ty­tuł Two­jego ut­wo­ru szyb­ciut­ko by zin­ter­pre­tował de­likat­nie się jąkając: - Ć Ć... ćwiar­teczka. :D
Jest to­warzys­ki i an­tyunij­nie nas­ta­wiony. Nie ma w tym żad­nej po­lity­ki, po pros­tu Unia zab­rała mu 0,05 l al­ko­holu. :D
A wier­sz piękny i może to tyl­ko złudze­nie, ale ja­kiś op­ty­mizm na­wet dos­trze­gam. :))
Miłego po­połud­nia Madź. :)) 

Jak zwyk­le po­ciągająco, choć miłość ma zaw­sze jedną twarz, przy­naj­mniej po­win­na, inaczej jest tym co przeminęło. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 10:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:15Whitename sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:09Whitename do­dał no­wy tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 09:39cyt.adela do­dał no­wy tek­st Większość ludzi czy­ni z [...]

dzisiaj, 09:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można ni­komu odeb­rać [...]

dzisiaj, 08:58Whitename do­dał no­wy tek­st Paradyzmaty

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 08:34Whitename do­dał no­wy tek­st Kierunek owłado­bur­czy kończy się [...]