szczęście to nie jest [...] – Gaia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Gaia — zgromadziliśmy 8 opinii.

Szeptańce

szczęście to nie jest coś
ani ktoś
ani nic więcej czy mniej
to nie anioł skrzydlaty
i sa­mochód na raty

ono w ogóle nie jest

przy­bywa tyl­ko w oczach
ty­je w uśmiechu
i na rękach urasta
a gdy na pier­si przysiada
jak ptak gdy się sku­si okruchem

nie chcesz już gadać
ani odmieniać
ani iść

jeszcze ci tylko
dam szep­ty ciche
na drogę

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 grudnia 2015, 18:03

Miło was spot­kać. Dziękuję za obec­ność każde­mu z osobna
:)) 

"...nie pluszo­wy miś ani kwiaty.
To też nie diabeł ro­gaty" - tak mi­sie mi się za­nuciło. :)
Baaar­dzo ład­nie szep­tem mówisz. :)) 

Prze­pięknie :) 

" sa­mochód na ra­ty , anioł skrzyd­la­ty.. " piękny ! 

za­bieram te szepty
na drogę i bezdroża
to pa;) 

,,to nie anioł skrzydlaty
i sa­mochód na raty,,

te wer­sy spo­dobały mi się naj­bar­dziej
- dob­re zes­ta­wienie . 

Za uśmiech ser­ca - ukłony Krys­to :) 

Dziękuję za ten wier­sz- aż ser­ce uśmie­cha się... :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

krysta

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza