Świat się wali gdy [...] – misiek45

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest misiek45 — zgromadziliśmy 5 opinii.

***Szukaj a znajdziesz***

Świat się wa­li gdy zra­ni cię ktoś
Los się śmieje tak jak­by na złośc
Już nie cie­szy cię słońce ni ptak
Bo miłości co kwitła jest brak
Łzy się cisną do oczu niechciane
Ser­ce czu­je się znów oszukane
Łzy jak płat­ki spa­dają na serce
Które z żalu po­kochac już nie chce
Lecz to chwil­ka se­kun­da to moment
Znów niedługo miłością zapłonie
Ktoś do ser­ca niedługo zapuka
I z ra­dością w nim miłośc odszuka
I już kocha dziew­czy­na chłopaka
Nie ma wca­le ocho­ty już płakac
Więc wam życzę kocha­ne dziewczyny
Nie mar­nujcie ni dnia ni godziny
Ra­nisz ser­ce szu­kając, tak bywa
Za­nim przyj­dzie ta miłośc prawdziwa
A gdy miłe to będzie kochanie
Jeśli zechcesz na zaw­sze zostanie.

de­dyko­wany wszys­tkim zra­nionym serduszkom:)

Odtwórz

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 grudnia 2012, 00:05

Tyl­ko kiedy ta miłość przyj­dzie??
Pozdrawiam 

A jeśli jest od­wrot­nie? Jeśli już po­kochałam, ale nie umiem mu zaufać?

Prze­mawia do mnie ten wier­sz, jest po pros­tu świet­ny! Cudowny!

Za­bieram go do siebie, bo inaczej będzie ta­ka pustka:)

Poz­dra­wiam miluśko. 

A wiesz co Aguś ;)?
Za­bieram do Siebie.. a jak ;)))
Ty wiesz.. fan­tastycznie prze­mawiasz do Mnie ;* 

Lek­ko na­pisa­ny wier­sz ale o całkiem po­ważnych spra­wach :) poz­dra­wiam Aguś :) 

Lądu­je do mo­jego zeszy­tu, w którym jest wiele nadziei :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

skrobek

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:32kati75 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 11:20kati75 do­dał no­wy tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 10:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza