stygnący kamień twierdza kiedy w kwietniu [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 7 opinii.

moje serce

stygnący kamień
twierdza

kiedy w kwiet­niu na drzewach
sze­leszczą suche liście
a igła w moim kompasie
po­kazu­je bar­dziej na południe
gdzie zas­koczył nas deszcz

gaszę światło i pat­rzę prosto
w nieskończoność
przez dłonie
gdzie cze­kasz na końcu korytarza

ale za­miast burzy
słyszę tylko
w od­da­li wy­kuwa­ne ostrze

mo­je serce
ta­ni mo­tel

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 kwietnia 2017, 10:10

Cris, dziękuję, tym bar­dziej, że zat­rzy­małaś się u mnie po­now­nie.
Prze­syłam uśmiech :) 

Czy­tam ko­lej­ny raz i za każdym czuję jak ser­ce bro­ni się przed pa­mięcią..., choć to mo­je odczucia.
Poz­dra­wiam na miły wieczór :) 

Bar­dzo Ci dziękuję, Magdo.
Poz­dra­wiam, miłego wie­czo­ru. :) 

wi­taj;) cu­dow­ny tek­st, który przy­wołał u mnie ma­giczne wspom­nienia - " gaszę światło i pat­rzę pros­to w nieskończoność".....
poz­dra­wiam autora;)) 

Bar­dzo Wam dziękuję.
Cieszę się, że znaj­du­jecie tu coś dla siebie.
Poz­dra­wiam i życzę miłego po­połud­nia :) 

Zgadzam się z Przedmówcą. :)
Wesołych:)) 

Two­je wier­sze są niezwykłe.
Zaw­sze czy­tam i zaw­sze jes­tem pod wrażeniem Two­jej poezji.
Poz­dra­wiam i życzę ra­dos­nych Świąt Wiel­kiej Nocy. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 10:47oszi3 sko­men­to­wał tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:44TercanGT do­dał no­wy tek­st Zastanawiam się, czy to [...]

dzisiaj, 10:30Moon G do­dał no­wy tek­st Kiedy zos­ta­jesz kimś, kim [...]

dzisiaj, 10:09zofija do­dał no­wy tek­st Tylko Miłość i zdro­wie [...]

dzisiaj, 10:09kati75 do­dał no­wy tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Ist0ta < Abs8lut­na