stawiam kolejny krok w sen [...] – Adamo70

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adamo70 — zgromadziliśmy 2 opinie.

ciepło ust

sta­wiam ko­lej­ny krok
w sen zwa­ny życiem

niezab­liźnione ra­ny krwawią
słowa niep­rzeb­rzmiałe ranią
ko­lorem krwi
niebo płacze

chciałbym jeszcze raz
poczuć twych ust smak

sta­wiam ko­lej­ny krok
by w końcu dojść

do ciebie ...

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 czerwca 2017, 12:28

Wier­sz z prag­nieniem. Ciekawy 

ład­nie za­pisa­na tęsknota 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]