Słowa : Brat Izaak [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 2 opinie.

+ Moja Modlitwa +

Słowa : Brat Izaak OFM
Mu­zyka : Moon G Ne­verhood (Ja)
Op­ra­cowa­nie te­ledys­ku : Ag­nie­szka Gil
Odtwórz
Spro­wadziłeś wszys­tkie przepisy
i wszys­tkie przykazania,
spro­wadziłeś całe pra­wo do jed­ne­go - MIŁOŚCI.

Prze­bywałeś nie tyl­ko z uczonymi
i nie tyl­ko ze szlachetnymi,
prze­bywałeś z bieda­kami, grzeszni­kami i łotrami.

Leczyłeś nie tyl­ko bo­gatych,
lecz każde­go napotkanego,
tu­liłeś nie tyl­ko pachnące­go i ładnego
a brud­ne­go, śmier­dzące­go, trędo­wate­go ...

I za to wszys­tko Cię pojmali
i za to wszys­tko biczowali,
da­li Ci krzyż i ukrzyżowali.

Już wiem, że jeśli wy­bieram twoją naukę, mój Panie,
cze­ka mnie wyśmianie i krzyż ...
do­daj mi sił, mój Pa­nie, bym zniósł ukrzyżowanie.

Piosen­ka pow­stała w Mo­narze Nowolipsk,
gdzie spędziłem os­tatnie 14 miesięcy życia.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 marca 2018, 15:22

He he. Dzięki skar­buś ;* 

No, no, no, mój mężuś pot­ra­fi przyćmić na­wet słońce ❤❤❤ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michaelowa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]