Słowa : Brat Izaak [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 2 opinie.

+ Moja Modlitwa +

Słowa : Brat Izaak OFM
Mu­zyka : Moon G Ne­verhood (Ja)
Op­ra­cowa­nie te­ledys­ku : Ag­nie­szka Gil
Odtwórz
Spro­wadziłeś wszys­tkie przepisy
i wszys­tkie przykazania,
spro­wadziłeś całe pra­wo do jed­ne­go - MIŁOŚCI.

Prze­bywałeś nie tyl­ko z uczonymi
i nie tyl­ko ze szlachetnymi,
prze­bywałeś z bieda­kami, grzeszni­kami i łotrami.

Leczyłeś nie tyl­ko bo­gatych,
lecz każde­go napotkanego,
tu­liłeś nie tyl­ko pachnące­go i ładnego
a brud­ne­go, śmier­dzące­go, trędo­wate­go ...

I za to wszys­tko Cię pojmali
i za to wszys­tko biczowali,
da­li Ci krzyż i ukrzyżowali.

Już wiem, że jeśli wy­bieram twoją naukę, mój Panie,
cze­ka mnie wyśmianie i krzyż ...
do­daj mi sił, mój Pa­nie, bym zniósł ukrzyżowanie.

Piosen­ka pow­stała w Mo­narze Nowolipsk,
gdzie spędziłem os­tatnie 14 miesięcy życia.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 marca 2018, 15:22

He he. Dzięki skar­buś ;* 

No, no, no, mój mężuś pot­ra­fi przyćmić na­wet słońce ❤❤❤ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michaelowa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 05:51Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

dzisiaj, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 00:11Naja sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.