rozśpiewany wiatr mknie przez pola [...] – kamille

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kamille — zgromadziliśmy 4 opinie.

* * *

rozśpiewa­ny wiatr
mknie przez po­la lasy

echo niesie
wokół grom­kie śmiechy

złapa­ny wiatr
śpiewa cichutko

więc przy­tul go mocno
swym ciepłem obdarz

i nie wy­puszczaj...

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 sierpnia 2017, 22:16

Nie mdli, nie mdli, tyl­ko bar­dzo ład­ne i po­zytyw­ne :-))) 

słod­ko aż mdli 

Tak to naj­częściej la­tem, na wa­kac­jach by­wa :-))) 

wiatr to ta­ki gi­tarzys­ta
trud­no jest je­go mu­zykę
uchwy­cić
Faj­ny
Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

dzisiaj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

dzisiaj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

dzisiaj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

dzisiaj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

dzisiaj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

dzisiaj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

dzisiaj, 14:18szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2