rozśpiewany wiatr mknie przez pola [...] – kamille

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kamille — zgromadziliśmy 4 opinie.

* * *

rozśpiewa­ny wiatr
mknie przez po­la lasy

echo niesie
wokół grom­kie śmiechy

złapa­ny wiatr
śpiewa cichutko

więc przy­tul go mocno
swym ciepłem obdarz

i nie wy­puszczaj...

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 sierpnia 2017, 22:16

Nie mdli, nie mdli, tyl­ko bar­dzo ład­ne i po­zytyw­ne :-))) 

słod­ko aż mdli 

Tak to naj­częściej la­tem, na wa­kac­jach by­wa :-))) 

wiatr to ta­ki gi­tarzys­ta
trud­no jest je­go mu­zykę
uchwy­cić
Faj­ny
Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 18:55yestem sko­men­to­wał tek­st Artyści - umierają i [...]

dzisiaj, 18:55yestem sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 18:53yestem sko­men­to­wał tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 18:52yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]