przyszedłeś po wszystkim kiedy zrzuciłam [...] – Nölle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nölle — zgromadziliśmy 6 opinii.

Kroplówka

przyszedłeś po wszystkim
kiedy zrzu­ciłam starą skórę
i wspięłam się o dwa stop­nie ku słońcu

widziałeś mnie wte­dy pier­wszy raz
ja siebie również

urodziłam się
w objęciach two­jego ciepła
zaokrągliłam kąty
i na­dałam no­we imię

poz­nałeś je i zat­rzy­małeś na ustach

zos­tałeś, gdy przymierzałam
daw­ne oczy. i tęskniłam.
na­zywałam się po sta­remu i zdmuchiwałam
kurz z serca.

byłeś kroplówką dla moich zmęczo­nych żył
i udręczo­nych żeber
cichą nadzieją szep­taną w głuche noce.

wyrzu­całam wówczas swo­je serce
w naj­większe przepaście
z nadzieją, że roz­trzas­ka się o mo­je kanty
że um­rze z prag­nienia i głodu
bez świadków.

ty je jed­nak łapałeś
uk­ry­wałeś w dłoniach
ożywiałeś swoim oddechem
i kładłeś pod mo­je drzwi
bez złości.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 stycznia 2018, 10:55

Dziękuję, że zaj­rze­liście w mo­je skrom­ne pro­gi :) 

Tru­man, ja już chy­ba umiem tyl­ko od cza­su do cza­su.
Yes­tem, Ty mnie nig­dy nie za­wodzisz, dziękuję :) a ta tyl­ko krop­la po to, żeby cza­ra go­ryczy się nie przelała 

Ula tak ma, wydziela nam po kro­pel­ce. ;)
Bar­dzo ład­ny wier­sz. :)) 

Bar­dzo dob­ry wier­sz, wciąga w swo­ja his­to­rię
Pozdrawiam 

Faj­ne się czy­tało. Pozdrawiam 

Bar­dzo mi sie podoba 

Śmiało mogę po­wie­dzieć, że je­den z Twoich naj­lep­szych. Pisz Ty częściej. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]