przeszłość dopada zło dewastuje koty, brud mdłe [...] – falco2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest falco2 — zgromadziliśmy 2 opinie.

demony

przeszłość dopada
zło dewastuje

ko­ty, brud
mdłe kłamstwa

krzyż, anioły
hipokryzja

lep­kość słów, dotyk
wyrób czekoladopodobny

przeszłość wyr­wa­na z kontekstu

brak wspomnień

zno­wu jas­ność...

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 października 2014, 16:19

Per­spek­ty­wa zmienia się, ale czy uczy­ni wspom­nienia mniej realnymi... 

Jed­na ręka Bo­ga to dob­roć a dru­ga to spokój. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:12szpulka sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 15:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]