przeszłość dopada zło dewastuje koty, brud mdłe [...] – falco2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest falco2 — zgromadziliśmy 2 opinie.

demony

przeszłość dopada
zło dewastuje

ko­ty, brud
mdłe kłamstwa

krzyż, anioły
hipokryzja

lep­kość słów, dotyk
wyrób czekoladopodobny

przeszłość wyr­wa­na z kontekstu

brak wspomnień

zno­wu jas­ność...

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 października 2014, 16:19

Per­spek­ty­wa zmienia się, ale czy uczy­ni wspom­nienia mniej realnymi... 

Jed­na ręka Bo­ga to dob­roć a dru­ga to spokój. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]