przepiękna Notre Dame jak smutne [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 7 opinii.

dolorosa

prze­piękna Not­re Dame
jak smut­ne ok­na twoje
gdzie świt za­palał świece
aniołów Bożych ręką

gdy cierń z ko­rony Boga
zab­ra­no z ręki twojej
jak cię mu­siało boleć

i załamałaś wieże jak Ma­ryja ręce
nad lu­dem który umilkł

dzień wstaje
słońce krwawi
świat bieg­nie jak­by ciszej
bo mias­tu nad Sekwaną
tej no­cy ser­ce pękło

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 kwietnia 2019, 08:13

nad brze­giem Sek­wa­ny
tęcza wit­raży zamiera...
Nie wierzę jed­nak, że to wszys­tko w nieba mil­cze­nie się zmieni.

Dziękuję Madeleine. 

A tak niedaw­no miałem okazję ją podziwiać...
Madź, masz cmo­ka od smo­ka. :*
Dob­ra­noc. :) 

Ca­roly­na, dziękuję, miło, że zajrzałaś.

Ka­ti, bar­dzo cel­na poin­ta, jak zaw­sze, dzięki za nutkę, poz­dra­wiam serdecznie.

Cześć, Ka­mil! Nie zaw­stydzaj mnie! ;)
Wiem, że nie umiem, ale te nieudol­ne słowa mu­siałam z siebie wy­lać, bo [...] — czytaj całość

za­pom­niał lud Paryski
o świętości twojej

- oto tło a może i wina 

Oglądałem re­lację do późna... og­romna stra­ta.
Nie umiałbym o tym na­pisać, ale Ty, Giuliet­ko, pot­ra­fisz.
Wrażli­wość, wiara, ból, piękno. Pod­parte umiejętnościami pi­sar­ski­mi. Co tu dużo mówić, ukłony dla Poetki.

I ten no, cześć! Dob­rze Cię widzieć :) 

nie łat­wo cudzy ciężar brać w ra­miona swoje...... Odtwórz  

smut­no, ale tek­st piękny 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

carolyna

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]