przecież nic nie muszę więc [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 11 opinii.

człowiek zawsze sobie poradzi

prze­cież nic nie muszę

więc jak się ko­muś nie podoba
może zadzwo­nić lub napisać
do swo­jego bóstwa
od spraw wszelkich

za­pytać sumienia

czy można ko­goś skrzyw­dzić
bo ktoś in­ny ma pa­tent na uległość

al­bo biczyk jakiś
którym wys­ma­ga so­bie wyłączność

nic nie muszę

oprócz te­go by pies i kot
mieli mis­ki pełne miłości

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 maja 2019, 12:51

Mar­cin, ja z za­sady lu­bię ludzi, więc znasz odpowiedź.

Yes­tem, dzięki za cieka­wy i praw­dzi­wy ko­men­tarz :) 

Od dziec­ka wpa­jane jest, że mu­simy to, mu­simy tam­to, ko­nie­cznie będąc już do­rosłymi mu­simy wszys­tko, bo ktoś tak uważa, mu­simy być przykład­ny­mi kloc­ka­mi w czy­jejś układan­ce, wciąż w no­wej i in­nej, tylko [...] — czytaj całość

chy­ba mnie nie lubisz

Zo­siu, wys­tar­czy, że ja lu­bię Ciebie i Two­je pisanie 

oj sor­ry, skąd to "nie " mi się wzięło !? ta­ki lap­sus się wkradł 

?

zgłupłem? 

Hej Elu Ba­bo Kocha­na , dzięki za Two­je "nic nie muszę" :)

mar­cin kas­per, dziekuję za Two­je nie ujęcie. 

"nic nie muszę", wielu o tym pisało
nieliczni mnie ujęli, Ty do nich należysz 

bu­ziaki Elu Ty Nasza;)) 

Świet­ny wier­sz Onej­ko... Ta­ki blis­ko mnie :-)))

Mo­je nic nie muszę z ko­lei, to ta­kie, że i tak w niektórych spra­wach przyg­niata mnie "przy­mus" poczu­cia obo­wiązku. Wte­dy muszę... w za­sadzie chcę, po­mimo, że nie muszę. Gdy zaś nie muszę, to wte­dy ni­komu nic do mnie i do te­go cze­go nie muszę :-)))

Uścis­ki mooc­ne Ba­by Wy Jed­ne :-))) 

He he Ali­ce, mo­je NIC, też oko ma przym­rużone ;)
Ale ( i wca­le nie chodzi o Twoją liczbę mnogą hi­hi ) cza­sem jak so­bie tak człowiek po­gada sam do siebie to i "głupotę" sam so­bie wy­baczy ... 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]