światła w domu po [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 6 opinii.

sezon na astry

światła w do­mu po dru­giej stro­nie ulicy
zaw­sze są jak­by cieplejsze

na­wet wrzosy
przek­wi­tają najpiękniej
na prze­ciw­ległym balkonie

py­tasz mnie
jak to się stało
że ciągle przy to­bie jestem

nie mówię nic
prze­cież życie pisze naj­lep­sze wiersze

cho­wam się w twoich objęciach
jak niedo­kończo­ny list

tej zi­my znów so­bie nie kupię
ciepłych rękawiczek
bo od tam­tej jesieni
nig­dy nie marzną mi dłonie

mo­jemu mężowi

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 października 2017, 13:09

za­pach_bzu... to fakt można mu tyl­ko współczuć, al­bo zaz­drościć, za­leży jak na to spojrzeć;)

Art., jak to co, fru­wać i straszyć;) Zap­raszam częściej;) 

To bar­dzo pasqudne...
tak zazdrościć...
ale co mi po­zos­tało?... ;)
Wyjątko­we słowa wyjątko­wej Kobiety.
Dob­rej noc­ki Madź. :)) 

Mąż może być dum­ny :) 

To fakt, dla­tego od niedaw­na zacząłem no­sić oku­lary :))
Pełne­go in­spi­rac­ji weeken­du, M. 

To praw­da, właśnie dla­tego zos­ta­liśmy stworze­ni do pa­ry, bo jak mówią słowa piosen­ki, jed­no ser­ce to za mało, żeby żyć.
A co do de­dykac­ji, to wca­le nie muszą być wpi­sywa­ne pod wier­szem, wystarczy, [...] — czytaj całość

Ktoś kiedyś po­wie­dział, a na­wet za­pisał, iż przes­trze­nie mie­dzy pal­ca­mi zos­tały stworzo­ne po to, aby in­ne mogły je wypełnić.
Piękny wier­sz-ukłon w stronę miłości. A miłości, ukłon ów zaw­sze się należy.
I tyl­ko de­dykac­ja niech nie zni­ka tak jak te, które były dla mnie...
Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]