Pierścień gdy z palca [...] – Vort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vort — zgromadziliśmy 0 opinii.

Niebowisko II

Pierścień gdy z pal­ca zszedł
Ago­nal­nym łas­ko­tem w bruk
Prze­topionym zamętem
Na­wet ksiądz ja­ko Bóg
Żad­nym sak­ra­men­tem
Sym­bo­lika z krzyża zdjęta
Można z gwoździ drwić
Niebo­wis­ko
Kto pos­ta­nowił nig­dy
Ktoś ut­ra­cił wszys­tko
Po­noć wybór ma­my
Raczej w klat­ce
Zamykany
Tyl­ko w ogród te­raz iść
Nocą nieusłuchliwą
Bo to je­sień przy nag­robku
Chro­niona po­zorną mod­litwą
Pod­nieść życia liść
Pro­rokiem każdy
Ko­go droższa na ta­cy myśl...

2016.01.21

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 stycznia 2016, 16:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]