Pewnej nocy szukałam gwiazdy najjaśniejszej [...] – aloya

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest aloya — zgromadziliśmy 0 opinii.

Pewnej nocy

Pew­nej no­cy szu­kałam gwiazdy
naj­jaśniej­szej na niebie
i za­miast niej
zna­lazłam ciebie
z roz­gwieżdżonym uśmiechem

Księżyc spoj­rzał zdzi­wionym wzrokiem
że wolę twój uśmiech od je­go blasku
i stworzył w półbrzasku
scho­dy do ziemi

Zatańczmy
splećmy dłonie
niech ogień zapłonie
a gwiez­dny pan
w cza­row­nym ukłonie zaświeci
pełnią nam

Wierzę że tam jest raj
gdzie ty i ja
miłości gram
wys­tar­czy do szczęścia
by dojść do nieba bram

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 stycznia 2016, 09:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera