Patrząc na jasny księżyc, czujesz [...] – SennaAsia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SennaAsia — zgromadziliśmy 2 opinie.

Wspomnienia

Pat­rząc na jas­ny księżyc,
czu­jesz de­likat­ne ciepło w sercu.
Oglądając sta­re zdjęcia uśmie­chasz się.
Wra­cają wspom­nienia ut­ra­conych dni.
Wra­cają marze­nia z dziecięcych lat.
Czu­jesz się tak bez­tros­ko i bezpiecznie,
lecz nag­le wszys­tko znika!
Gaśnie jak wy­palo­ny znicz.
Spokój no­cy przeszy­wa głośny krzyk,
łzy płyną już bezwiednie.
Zni­ka ra­dość i uśmiech.
Po­jawia się mas­ka obojętności i kłamstwa.
A wszys­tko to za zam­knięty­mi drzwiami
w twoim włas­nym piek­le.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 marca 2010, 13:55

Ład­ny Wiersz. 

A dzięku­je ślicznie, cieszę się że Ci się podoba. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na