Pa­nie  któryś na­de mną za­wiesił [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 11 opinii.

Helios II

Pa­nie 
któryś na­de mną za­wiesił niebiosa
i szro­nem księżyca oz­da­biasz 
ko­met zbłąka­nych rój

daj mi sny tak jasne
jak wspomnienie
że byłem

bo choć po­wiet­rze 
jeszcze skrzydłami szeleści
i wiem 
że to poetów dusze

lękam się chłodu 
gasnących gwiazd

człowieka stworzyłeś z gliny
aniołów z porcelany

a ja spa­lam się 

jak pęknięte słońce 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 października 2017, 07:13

Dzień dob­ry :)
Do­piero te­raz mam czas na kawę i cy­ta­ty, za­tem nie będę tra­cił ani chwi­li i ni­niej­szym ser­decznie Wam podziękuję za każde dob­re słowo, które tu dla mnie na­pi­sa­liście.
To zaszczyt.

Po­syłam ukłony. 

Niesa­mowi­te słowa

"człowieka stworzyłeś z gliny
aniołów z porcelany

a ja spa­lam się

jak pęknięte słońce "

Poz­dra­wiam Ciep­lutko Ad­nachielu :) 

To dzięki Starszemu
miał sofę jednoosobową
i tyl­ko je­den zagłówek
Życzę zdro­wia :) 

Chciałam wyb­rać wers, który po­doba mi się naj­bar­dziej, ale nie pot­ra­fię. Wszys­tkie są wspaniałe! 

Zdarza się.
Miłego. 

ro­zumiem środek
nie ro­zumiem zastosowania
pozdrawiam 

Nat., dziękuję, że zaj­rzałaś.
Miło mi, naprawdę.

Giuli, to co piszę chy­ba nig­dy nie było poezją.
To bar­dziej spo­wiedź, niż wir­tuoze­ria słów.
Cieszę się, że całym ser­cem jej wysłuchałaś.
Dziękuję.

$$ ma­ny,
por­ce­lano­we anioły to tyl­ko śro­dek stylistyczny.
Nie lu­bię banałów.
Choć cza­sem sam nie umiem ich uniknąć.

Poz­dro­wienia i uśmiech dla Was :) 

anioły z por­ce­lany? mm
w tym składzie
wymiękam 

Każde słowo jak bal­sam na bliz­ny ser­ca, każdy wers jak li­tania nad głową pochy­lonych życiem, a Two­ja poez­ja jak gwiaz­dozbiór paździer­ni­ka, kiedy niebo tak szczod­rze sy­pie złote deszcze na ziemię. W ta­ki smut­ny po­ranek dob­rze op­rzeć czoło o niebo Twoich wersów. 

Po­ruszająca mod­litwa , niez­wykłe porówna­nia
Wszys­tkiego dob­re­go
Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 13:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:22RozaR sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:18piórem2 do­dał no­wy tek­st Korzeni nędznych nie na­leży [...]

dzisiaj, 13:18Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 13:01har.monic do­dał no­wy tek­st sierotka ma­rysia