21 lipca 2019 roku, godz. 7:01  13,8°C

Suchość

pada deszcz
na wysuszoną ziemię
w oddali śpiewa ptak
pieśń dziękczynienia

umysł niczym ta ziemia
wody życia potrzebuje

wstaję
nie poddaję się
próbuję

Naja Ela
 22 lipca 2019 roku, godz. 00:08

Do skutku... :-)