Ostatkiem sił i do [...] – Alfa Centauri

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Alfa Centauri — zgromadziliśmy 5 opinii.

Rachunek sumienia

Os­tatkiem sił i do ut­ra­ty tchu
wierzę.
Na­wet w chwi­li, gdy
speszo­ny za­mykasz za mną drzwi,
a ja osu­wam się w ich ciemność,
wciąż wierzę.
Mówisz, że bolą mo­je łzy?
Że nie chcesz już na nie patrzeć?
Jak bo­li, nie wiesz na­wet ty.
Te bliz­ny...
Których czas nie chce zatrzeć...
Zim­ne sto­py wyz­naczają ślady.
Nie dasz ra­dy za ni­mi pójść.
Żad­ne drogowskazy
nie pop­ro­wadzą do snu.

Jest noc. Ciebie nie ma.
Sen nie przychodzi. Łza spływa.
Ot. Ta­ki rachu­nek sumienia.
Nie mar­twię się. Prze­cież tak by­wa.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 marca 2016, 17:19

Zas­ka­kująca puen­ta do smut­ne­go, lecz piękne­go wiersza.
Poz­dra­wiam :) 

Smu­tek nie zwra­ca uwa­gi na ka­len­darz... Dziękuję za opinie. 

W dniu Ko­biet ty­le smut­ku ? 

O tak ! 
Jes­tem bar­dzo na tak ! 

Piękny wiersz! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na