od matki oderwane przeniesione w [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 3 opinie.

skaza na życiu

od mat­ki oderwane
prze­niesione w in­ny świat

chwiej­nie stojący kieliszek za­ważył
o obec­nym i dal­szym życiu

cze­kają z nadzieją
że jut­ro zaświeci i dla nich słońce

deszcz łez otu­la twarz

a ona
pochy­lona nad tym co było a będzie
uczy się sta­wiać pier­wsze trzeźwe kroki
od­najdu­je ścieżkę pro­wadzącą do Boga


czy wyt­rwa po­konując słabości
nie schodząc na ma­now­ce

wiersz
zebrał 31 fiszek • 16 lipca 2013, 19:02

nadzieja zaw­sze jest, ale niepew­ność też czy jej się uda, czy znaj­dzie w so­bie na ty­le sil­nej wo­li żeby zro­zumieć jak wiele stra­ciła i wyjść z te­go...a żeby co niektórzy nie pomyśleli, [...] — czytaj całość

Bar­dzo życiowy.. 

Zgadzam się z wy­powie­dzią Xa­viera Twój wier­sz Aniu jest dobrą lek­cją-poz­dra­wiam mi­lut­ko :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]