noc rozpościera się woalem [...] – Cris

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cris — zgromadziliśmy 4 opinie.

byłeś jesteś będziesz

noc roz­pościera się woalem nad
dacha­mi domów
drzewami
kładzie na łąkach i polach
do po­duszki tu­li się

przez szy­by zagląda
po­gasły już światła
żądza przy­ciąga objąć by
roz­proszyć mrok
cza­sem kap­nie łza radości

nie ma siły która rozłączy
myśli szepczą
aż po kres
tyl­ko ra­zem tworzy­my całość
ty wiesz

ty­le wspom­nień łączy
wscho­dy i zacho­dy słońca
i te no­ce gorące
dzięki nim uby­wa nam lat
czas prze­minął niesiony wiatrem

to nie zmieni naszych serc
choć szron za­bar­wił włosy
po­mie­sza­ne losy
up­lotły warkocz
nie do rozplątania

pa­miętasz nasz ta­niec miłości


Krys­ty­na An­na Szklar­czyk 28.10.2018r.
wier­sz pub­li­kowa­ny w An­to­logia 2 "NAT­CHNIENIEM NA­PISA­NE''

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2019, 00:23

no no pięknie napisane!!!;-)) 

Mir­ku wy­dało się, nie czy­tałeś za­war­tości ;)))
Ow­szem są i Two­je, in­nych autorów też..., :)

Co więcej i w in­nych an­to­logiach też jesteśmy...

Po­za ty­mi wy­daję się w in­nych wy­daw­nic­twach...sta­ram się, aby każdy mój tek­st zos­tał wydrukowany.
Pozdrawiam:) 

Szok, prze­cież mo­je wier­sze też są w niej :) 

Piękny li­ryk,poz­dra­wiam ser­decznie Krys­ty­no :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty