nie pytaj o mnie nie [...] – mar Morto

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest mar Morto — zgromadziliśmy 3 opinie.

[cały świecie, apeluję]

nie py­taj o mnie
nie jestem

od­po­wie­dzią

wiersz dnia z 14 października 2014 roku
zebrał 29 fiszek • 11 listopada 2013, 21:12

Na pew­no nie jedyną. 

widzę w tej mi­niatur­ce mnóstwo py­tań, które dręczą Nas ludzi... i jed­no za­sad­nicze, czy nie zbyt bez­sensow­nie in­te­resu­jemy się in­ny­mi, jak­by oni by­li początkiem i końcem wszys­tkiego ? 

Ktoś mi po­wie na ja­kiej za­sadzie są wy­biera­ne te wier­sze dnia? Po pros­tu na chy­bił tra­fił, czy jak? Według mnie, po­win­ny być według fiszek, ale co ja tam wiem... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]