nie pytaj o mnie nie [...] – mar Morto

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest mar Morto — zgromadziliśmy 3 opinie.

[cały świecie, apeluję]

nie py­taj o mnie
nie jestem

od­po­wie­dzią

wiersz dnia z 14 października 2014 roku
zebrał 29 fiszek • 11 listopada 2013, 21:12

Na pew­no nie jedyną. 

widzę w tej mi­niatur­ce mnóstwo py­tań, które dręczą Nas ludzi... i jed­no za­sad­nicze, czy nie zbyt bez­sensow­nie in­te­resu­jemy się in­ny­mi, jak­by oni by­li początkiem i końcem wszys­tkiego ? 

Ktoś mi po­wie na ja­kiej za­sadzie są wy­biera­ne te wier­sze dnia? Po pros­tu na chy­bił tra­fił, czy jak? Według mnie, po­win­ny być według fiszek, ale co ja tam wiem... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 21:03Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Łatwiej ne­gować, niż wal­czyć [...]

dzisiaj, 20:55finezja sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

dzisiaj, 20:46finezja sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 20:36finezja sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 20:35cyt.adela do­dał no­wy tek­st Człowiek z Wos­ku

dzisiaj, 20:31finezja sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 20:12cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 19:27Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 18:46Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]