nie mów mi proszę bolesnych słów z [...] – Deszcz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Deszcz — zgromadziliśmy 4 opinie.

* * *

nie mów mi
proszę
bo­les­nych słów
z taką łatwością
jak­byś rzucał
zgniecioną
kar­tkę pa­pieru

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 stycznia 2016, 16:38

Zachwy­ciłeś mnie swym ko­men­tarzem :D Jest tak piękny i kom­plet­ny, że po­winien sam w so­bie być poezją. Dziękuję. 

His­to­ria chmur jest zadzi­wiająca jak pędzą lub snują się po niebie . Cza­sami się wkurzają i grzmią a cza­sami są piękne jak we­lon pan­ny młodej na ślu­bie lub pajęczy­na ba­biego la­ta. Czasami [...] — czytaj całość

deszcz... za ok­nem sy­pial­ni... każda krop­la jak słowo na per­ga­minie opo­wiada his­to­rię chmur. 

Nie wszys­tkim uda­je się zak­li­nanie deszczu. Choć niektórzy po­noć pot­ra­fią. Może wte­dy zaczy­nają od słów - mów do mnie, co chcesz, ale wezmę tyl­ko co moje...
:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:46yestem sko­men­to­wał tek­st Wypijmy wszys­cy za mo­je [...]

dzisiaj, 17:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Kupujemy dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, [...]

dzisiaj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

dzisiaj, 17:27yestem sko­men­to­wał tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 17:24yestem sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]