13 lutego 2020 roku, godz. 20:37  8,0°C
Edytowano  13 lutego 2020 roku, godz. 22:51

Zdrajcy

Nie masz większego zła
Nad zdrajcę narodu
Nie masz z nim rozmowy
Bo on przecie przekupiony

Mówić będzie tylko to
Za co został opłacony

Czyż mało przykładów
W dziejach naszych
Gdy kraj nasz w nieszczęście
Z powodzeniem pchali

Ile synów naszych
Zginęło w powstaniach
Ilu majątki straciło
Ilu na Sybir zesłanych

Ach gdyby ich matki
Znały nieszczęścia przyczynę
Wydrapały by oczy zdrajcom
Obcięły język podcięły by szyję

By tych młodych i dobrych
Nie pchać w ręce śmierci
Wszak dla ojczyzny oni
Starannie kształtowani

Po czasy współczesne
Nic się nie zmienia
Tym więcej zdrajców
Im więcej przyzwolenia

Póki kary nie będzie
Nie będzie wieszania
Zdrada będzie kwitła
I się opłacała

Oczywiście jestem za przywróceniem kary śmierci za zdradę.

MyArczi Artur
 14 lutego 2020 roku, godz. 9:48

"w imieniu Polski Podziemnej skazuję cię na śmierć"

wprowadzenie prawa w czasie wojny na czas pokoju to absurd, zresztą zmiana prawa nie jest przypadkowa

wprowadzenie kary śmierci w czasie pokoju zawsze prowadzi do nadużycia przez władze (eliminowanie wrogów politycznych) lub jest nieskuteczna i kosztowna dla obywatela (vide Stany Zjednoczone)