yestem yestem
 4 maja 2021 roku, godz. 1:15

"Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy..."

I dobrze, bo każda noc do innych jest niepodobna,
każdy pocałunek w swej niepowtarzalności wyjątkowy,
a każde spojrzenie... otwiera nowy raj... taki jest maj. :))