Moknę w pajęczynie nie [...] – Malusia_035

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Malusia_035 — zgromadziliśmy 5 opinii.

*** pora deszczowa

Moknę w pajęczy­nie
nie swoich myśli
zle­piona wspomnieniami
przer­wa­nych marzeń
błądzę po no­wo
ut­ka­nych pragnieniach
szu­kając na­macal­nych
do­wodów dawnego
is­tnienia

21.05.2019
Malusia_035


Odtwórz

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 maja 2019, 09:23

Cieka­wy te­mat wier­sza. A i for­ma dob­ra. Gratulacje. 

Nos­talgiczne... ja­kieś in­ne... to Two­je? :P
Ład­ne, bar­dzo. :)
Dziś mu­siałem prze­biec do sa­mocho­du 20 metrów... w wodzie po kostki.
Mu­siało to wyglądać... jak­bym stąpał po wodzie :P
Dob­rze, że się nie wy­sypałem w tę wodę, bo nie tyl­ko no­gi miałbym mok­re. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

niekiedy w życiu bra­kuje krop­ki nad zet.
wte­dy deszcz jest niebem, pow­ra­cającym na ziemię, no­wym, głębo­kim od­dechem ... 

piękny :)* 

dob­ra treść
za­pis też okey

plus 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]