silvershadow __
 25 lipca 2022 roku, godz. 7:09

Jak za odległą wyspą w filiżance.