Mam dwie ręce przywiązane do [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 21 opinii.

Tajemnice alkowy

Mam dwie ręce
przy­wiąza­ne do 
krawędzi Twe­go pożądania
kaj­danka­mi bólu

Szpic­rutą wolności
na­dajesz mi no­we imię
wyłącznie na włas­ny użytek

W la­biryn­cie zmysłów
za­gubiona między
kos­tką lo­du a wos­kiem świecy
poszu­kuję dro­gi do wolności

Związu­jesz mi oczy,
kar­misz muzyką
i za­pachem swe­go ciała

a ja z krzykiem,
który roz­ry­wa ciszę
skaczę w prze­paść

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 marca 2018, 10:33

:-*

;-) 

Ha ha , muszę, ale mój urok... nie z te­go świata. :D
Ru­mieniec pa­suje Ci do... har­fy. :)) 

Mu­sisz być uroczy ta­ki zaróżowiony :-)))
No tak, ja się również zarumieniłam... 

Te­raz mnie zat­kało i ćwikłowym pąsem li­co me się ob­lało. ;)
Masz cmo­ka od smo­ka. :* :)) 

Taaa...
Ja w ge­nach mam praw­domówność. Kłamię tyl­ko w sta­nach wyższej ko­nie­czności. Dosłow­nie, w bar­dzo po­ważnych sta­nach, gdzie praw­da jest szkod­li­wa, wręcz zabroniona.
Nasza cy­tato­wa zna­jomość do ta­kich nie na­leży :-))) 

Ela, cza­sami Ko­biety cu­dow­nie kłamią. :)) 

Smo­ki też są faj­ne i urodzi­we oczy­wiście :-))) 

... i żyły długo i szczęśli­wie. :P:D
Nie za­pom­nijcie zap­ro­sić smo­ka... na we­sele. :D ha ha 
Żartowałem.
Miłego po­połud­nia. :)) 

@Na­ja dziękuję :-)))))))))))) biorę ja­ko komplement 

Również mi się po­dobasz :-)))
Proszę abyś mnie nie zro­zumiała niewłaściwie... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Mam­bo w po­ziomie [...]

wczoraj, 21:25lebo do­dał no­wy tek­st Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś [...]