Mam dwie ręce przywiązane do [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 21 opinii.

Tajemnice alkowy

Mam dwie ręce
przy­wiąza­ne do 
krawędzi Twe­go pożądania
kaj­danka­mi bólu

Szpic­rutą wolności
na­dajesz mi no­we imię
wyłącznie na włas­ny użytek

W la­biryn­cie zmysłów
za­gubiona między
kos­tką lo­du a wos­kiem świecy
poszu­kuję dro­gi do wolności

Związu­jesz mi oczy,
kar­misz muzyką
i za­pachem swe­go ciała

a ja z krzykiem,
który roz­ry­wa ciszę
skaczę w prze­paść

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 marca 2018, 10:33

:-*

;-) 

Ha ha , muszę, ale mój urok... nie z te­go świata. :D
Ru­mieniec pa­suje Ci do... har­fy. :)) 

Mu­sisz być uroczy ta­ki zaróżowiony :-)))
No tak, ja się również zarumieniłam... 

Te­raz mnie zat­kało i ćwikłowym pąsem li­co me się ob­lało. ;)
Masz cmo­ka od smo­ka. :* :)) 

Taaa...
Ja w ge­nach mam praw­domówność. Kłamię tyl­ko w sta­nach wyższej ko­nie­czności. Dosłow­nie, w bar­dzo po­ważnych sta­nach, gdzie praw­da jest szkod­li­wa, wręcz zabroniona.
Nasza cy­tato­wa zna­jomość do ta­kich nie na­leży :-))) 

Ela, cza­sami Ko­biety cu­dow­nie kłamią. :)) 

Smo­ki też są faj­ne i urodzi­we oczy­wiście :-))) 

... i żyły długo i szczęśli­wie. :P:D
Nie za­pom­nijcie zap­ro­sić smo­ka... na we­sele. :D ha ha 
Żartowałem.
Miłego po­połud­nia. :)) 

@Na­ja dziękuję :-)))))))))))) biorę ja­ko komplement 

Również mi się po­dobasz :-)))
Proszę abyś mnie nie zro­zumiała niewłaściwie... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]