Jeżeli już używasz mojego [...] – Malusia_035

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Malusia_035 — zgromadziliśmy 12 opinii.

***

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !


Lo­dowa­te spoj­rze­nie
przeszy­wa na wskroś

sop­le wbi­jające się w serce
ból roz­dzierający

cichy krzyk
umarła nadzieja

zły los
zły głos

Odejdź już ...

18.03.2015
Ma­lusia_035/strong>

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 marca 2015, 11:27

bar­dzo ład­ne ;) 

Ma­lusiu! wdech i wy­dech! żyje­my! a ja Cię tulę, ocieram łez­ki i zos­ta­wiam bu­ziaka :-* oczy­wiście bar­dzo dob­rze prze­kaza­ne emoc­je w wier­szu :-) 

...a ja widzę is­kierkę nadziei ....:*... 

ja­ko u Ciebie, ta­koż i u mnie smut­no ja­koś, ra­dości Ci życzę, na pew­no przyj­dzie. Dob­re­go - nicola. 

raczej wy­daje os­tatnie od­dechy ... 

..czy­li jest jeszcze nadzieja ? 

Mill tak umiera po­mału ... dzięku­je :)

An­no Dzięku­je za obec­ność Poz­dra­wiam :)) 

Pięknie, niech zły los odejdzie:) 

....umarła nadzieja ? .....piękny wier­sz ma­lut­ka :*... 

:))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

krysta

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 02:28Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 02:25Cris sko­men­to­wał tek­st Tekstem Dnia Bab­ci 2018 [...]

dzisiaj, 02:19Cris sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj to wyz­wa­nie. Jut­ro będzie [...]

dzisiaj, 02:18Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężar życia niesie się [...]

dzisiaj, 02:14Cris sko­men­to­wał tek­st ciążenie

dzisiaj, 02:13Cris sko­men­to­wał tek­st niektórzy do­gadzają so­bie [...]

dzisiaj, 02:12Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają ser­ca ale [...]