Kiedyś będę dla ciebie mało [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nieistnienie*

Kiedyś będę dla ciebie
mało znaczącym epizodem
kar­tką za­pisaną włożoną
głębo­ko na dno szuflady

może krótkim tchnieniem duszy ulotną
chwilą za­topioną w obec­ności słów
szep­tem niepew­ne­go ser­ca zagubionym
w sza­firo­wych błęki­tach oczu twych
Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2019, 10:24

Wi­tam Was serdecznie;-)
Lu­bię pi­sać smut­kiem Karolcia;-)
Te­go nie wie nikt;-)poz­drówka Smoku;-)
Onej­ko ludzie wrażli­wi zaw­sze dos­tają po tyłku nies­te­ty ,poz­dra­wiam ;-) 

Ta­kie jest życie. Ludzie zbyt łat­wo wierzą emoc­jom :( 

Może nie?...
Śliczne.
Poz­dra­wiam. :)) 

Smut­nie, ale pięknie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi