Kiedy chcę Opowiedzieć o sobie Wtedy [...] – Shudii

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Shudii — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nadzieja

Kiedy chcę
Opo­wie­dzieć o sobie
Wte­dy wiem
Zaw­sze bra­kuje mi słów
Ja­ka długa droga
Długa i daleka
Od mil­cze­nia do słowa
- do człowieka
Prze­cież wziąć
Czyjąś dłoń w swo­je ręce
Znaczy to
Cza­sem wiecej niż najwięcej
Na mi­liony pytań
Jed­na jest odpowiedź
Dla człowieka wszystkim
- dru­gi człowiek
Zja­wia się
W szu­mie dni, dni codzinnych
Ciszy lęk
Niemy grom, pe­len gróźb
Słońce gdzieś za mgłami
Świt znużony troską
Bądź, nadziejo, z nami
- zos­tań, siostro
Śpiewa las
Czy słyszy­cie, co śpiewa
Jaką treść
Szepcą drze­wa do drzew
Zaufaj­my sobie
I nadziei siostrze
Naj­trud­niej­sze zawsze
- to naj­pros­tsze.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2017, 14:53

Dziękuję bar­dzo. Miło mi, że Ci się spo­dobał. A co do pod­da­wania się, nie mam na­wet zamiaru. 

Piękny wier­sz. Nie po­dawaj się 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]