Już tylko cisza pomiędzy [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 7 opinii.

O jeden szept

Już tyl­ko cisza
po­między na­mi gra
w dłoniach przy­mykam tlące
jeszcze światełko nadziei

ser­ca po­gubiły rytm
fałszem brzmiący akord
od­bi­ja się od pus­tych ścian
jak be­zimien­ne echo wciąż wraca

myśli niecier­pli­we jeszcze błądzą
tęskno­ta wie­czny wędrowiec
szu­ka na­dal dro­gi we mgle
po dru­giej stro­nie twoich rąk

ty słyszysz lecz us­ta milczą
od­szedłeś o je­den szept za daleko
Odtwórz

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 stycznia 2019, 07:10

Dziękuję Madziu ;-)długo Cię nie było poz­dra­wiam serdecznie:-)
Elu dziękuję zaw­sze wiesz co napisać;-)
Poz­dra­wiam Was i uśmiech zostawiam;-)))) 

Piękny wier­sz :-)))

Do­dam od siebie, ze swo­jej per­spek­ty­wy - piękna jest cier­pli­wość, głębia smaków i ser­ca bijące w jed­nym rytmie...
Dla­tego, nie jest mi żal młodości. Doj­rzałe jabłka są słod­kie ;-)))

Dzi­siaj szczególnie to do mnie do­ciera - 25 stycznia.

Poz­dra­wiam Wszys­tkich ser­decznie :-))) 

- piękny )* 

Michał su­per napisane;-)
Ka­roli­no poz­dra­wiam :-)
Smo­ku łap :-))))))))) Miłego dnia Wam życzę:-))) 

Śliczne.
Poz­dra­wiam. :)) 

cza­sami niepo­zor­ny je­den szept za da­leko a ty­le zmienia- kradnę do zeszytu 

je­den szept - pierścień otaczający ciszą. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]