Jestem podróżującym kupcem Oglądam [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 0 opinii.

Kapeć telewizyjny

Jes­tem podróżującym kup­cem
Oglądam świat i na­turę ludzką
Z tej rac­ji nie ule­gam na­mowom
Pięknym oczom
Zgrab­nym tyłkom ani łat­we­mu zys­ko­wi
Ob­ra­cam w pal­cach pieniądz
Póki go wy­dam
Su­rowo oce­niam
Wszys­tko
Sam codzien­nie zdaję egza­miny
Dla­tego możesz mi wie­rzyć
Że ty kap­ciu te­lewi­zyj­ny
Zro­biłeś z siebie bałwa­na pou­czając księdza
To co myślisz już od daw­na
Nie jest two­je
Oszu­kali cię po wielok­roć
Chwy­ciłeś haczyk za­wiści
I te­raz szcze­kasz na swoich
Jak pies odeb­ra­ny mat­ce

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]