Jej czarne, długie włosy [...] – lockedxdoor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest lockedxdoor — zgromadziliśmy 0 opinii.

Ona

"Jej czar­ne, długie włosy opa­dały na białą po­duszkę z miękkiego puchu. Miała zam­knięte oczy. Us­ta jeszcze czer­wo­ne a twarz bladą. Wyglądała jak­by spała ale ona od pa­ru godzin nie żyła..."

Jej ciało tak bar­dzo martwe
Ta­kie nieżywe już...
Nie wiem co robić,
kto ci to zrobił
po­wie­dzieć nie możesz mi.

Twa twarz tak blada,
twe us­ta jeszcze czerwone.
Czy to tak wypada
leżeć sa­mot­nie w grobie?

Cze­muż to tak
mnie porzu­ciłaś dla
kochan­ka twe­go okropnego
śmier­cią nazywanego?

Błąkasz się wśród dusz,
żyć nie możesz już...
Chcę spot­kać cię.
Po­pełnić to
co połączyć może nas!

Lecz to nie wychodzi,
bo strach przychodzi.
Przez sen cię widzę,
całym ser­cem kocham cię!

Twa twarz tak blada,
twe us­ta jeszcze czerwone.
Czy to tak wypada
leżeć sa­mot­nie w grobie?

Smut­no mi,
Smut­no tak.
Daj mi znak,
Tak jak ptak...

Po­lecę dziś
Do ciebie znów
Wol­ny jak ptak
Wol­ny od snów.[je­den z pier­wszych moich wier­szy, który na pew­no ma dużo niedo­ciągłości ale mam do niego sen­ty­ment i pa­miętam, że byłam z niego dum­na]

wiersz • 14 września 2018, 12:26
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

lockedxdoor

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]