Jej czarne, długie włosy [...] – lockedxdoor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest lockedxdoor — zgromadziliśmy 0 opinii.

Ona

"Jej czar­ne, długie włosy opa­dały na białą po­duszkę z miękkiego puchu. Miała zam­knięte oczy. Us­ta jeszcze czer­wo­ne a twarz bladą. Wyglądała jak­by spała ale ona od pa­ru godzin nie żyła..."

Jej ciało tak bar­dzo martwe
Ta­kie nieżywe już...
Nie wiem co robić,
kto ci to zrobił
po­wie­dzieć nie możesz mi.

Twa twarz tak blada,
twe us­ta jeszcze czerwone.
Czy to tak wypada
leżeć sa­mot­nie w grobie?

Cze­muż to tak
mnie porzu­ciłaś dla
kochan­ka twe­go okropnego
śmier­cią nazywanego?

Błąkasz się wśród dusz,
żyć nie możesz już...
Chcę spot­kać cię.
Po­pełnić to
co połączyć może nas!

Lecz to nie wychodzi,
bo strach przychodzi.
Przez sen cię widzę,
całym ser­cem kocham cię!

Twa twarz tak blada,
twe us­ta jeszcze czerwone.
Czy to tak wypada
leżeć sa­mot­nie w grobie?

Smut­no mi,
Smut­no tak.
Daj mi znak,
Tak jak ptak...

Po­lecę dziś
Do ciebie znów
Wol­ny jak ptak
Wol­ny od snów.[je­den z pier­wszych moich wier­szy, który na pew­no ma dużo niedo­ciągłości ale mam do niego sen­ty­ment i pa­miętam, że byłam z niego dum­na]

wiersz • 14 września 2018, 10:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lockedxdoor

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony