gdybyś nie był jego częścią zmieniłabym [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 31 opinii.

materiał(y)

gdy­byś nie był
je­go częścią

zmieniłabym już dawno
cały swój świat

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2017, 06:50

Nie wiem, nie py­tam ko­biet o wiek. :)
Ro­zumiem, już Was nie roz­praszam. :)) 

Zna­jomy przy­jechał! A głupio tak w te­lefon się ga­pić! :D

Prze­cież wiesz, ile mam lat. Chy­ba. :D 

Ob­ra­ziłaś się, czy działam na Ciebie... moczopędnie? ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Przes­tań, bo uwierzę, a prze­cież Ci nie wierzę. ;) 

Nie. Ja już jes­tem epokowa. 

Wie­działem, że też masz 12 lat. :P:D 

Nie ma to jak uda­wać dziec­ko. :D 

Nie zro­zumiałaś. :P
Mówi­my o moim, młodym wieku. :D ha ha ha 

Już daw­no skończyłam 18 lat :D 

Nie chcę ni­kogo straszyć... Pro­kura­turą. :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:44dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:24Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Może [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Moja miłość do Ciebie [...]

dzisiaj, 21:21szpiek do­dał no­wy tek­st Historia ta choć ry­mem [...]

dzisiaj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

dzisiaj, 21:04M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]