gdybyś nie był jego częścią zmieniłabym [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 31 opinii.

materiał(y)

gdy­byś nie był
je­go częścią

zmieniłabym już dawno
cały swój świat

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2017, 06:50

Nie wiem, nie py­tam ko­biet o wiek. :)
Ro­zumiem, już Was nie roz­praszam. :)) 

Zna­jomy przy­jechał! A głupio tak w te­lefon się ga­pić! :D

Prze­cież wiesz, ile mam lat. Chy­ba. :D 

Ob­ra­ziłaś się, czy działam na Ciebie... moczopędnie? ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Przes­tań, bo uwierzę, a prze­cież Ci nie wierzę. ;) 

Nie. Ja już jes­tem epokowa. 

Wie­działem, że też masz 12 lat. :P:D 

Nie ma to jak uda­wać dziec­ko. :D 

Nie zro­zumiałaś. :P
Mówi­my o moim, młodym wieku. :D ha ha ha 

Już daw­no skończyłam 18 lat :D 

Nie chcę ni­kogo straszyć... Pro­kura­turą. :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]