Dziś stawiam ciepły znicz; Choć [...] – Sharoon

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sharoon — zgromadziliśmy 4 opinie.

Po czarnych stopniach... w górę

Dziś sta­wiam ciepły znicz;
Choć Twej twarzy nie pamiętam
Wśród zim­nych grobów kroczy
Dusza Twa zziębnięta

Po czar­nych stop­niach bo­so w dół;
Noc­nym płaszczem okryta
Idziesz tam, gdzie zgasł już świt
Nie wiedząc, że oddychasz

Uśmiech broczy bla­de wargi;
Gdzie jeszcze wczo­raj lśniła krew
W os­tatnich słowach słyszę cichy
Twój ciepły, błogi śmiech

W os­tatniej chwi­li oglądam się;
Za­marłą w ka­mień widzę twarz
Uśpioną w jas­nym blasku
Sza­rych plam

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 lipca 2013, 12:56

Smut­ny lecz uj­mujący wier­sz-poz­dra­wiam :) 

Awa­tar, a pisząc wier­sz nie byłam w nas­tro­ju - pa­radoks :)
Ha­niu, dzięki za opi­nię, faj­nie że przeczy­tałaś mo­je na­ciąga­ne wy­pocin­ki :) 

hhmmm dob­ry :) 

nastrojowe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]

dzisiaj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kto szu­ka miłości, ten [...]