Dziś słuchać wyraźniej Zawodzenie duszy [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Dotyk

Dziś słuchać wyraźniej
Za­wodze­nie duszy wiatru

Na pus­tych uli­cach miast

Na próżno szu­kać radości
Gdy niebo płacze

Szar­ga­jac kończy­ny krzewów

Pta­ki nie budzą ra­no trelem
Gdy po kry­jomu płacze

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 czerwca 2017, 20:50

Ja, dzi­waczka i wa­riat­ka ...
Yes­tem w pun­kt z opi­nią trafiłeś.

Ser­decznie pozdrawiam:) 

Mo­tylek we wian­ku. :)
To tyl­ko wy­miana zdań między niebem, a ziemią... aż is­krzy cza­sami, a po­tem niebo płacze i li­tuje się nad usychającą bez miłości ziemią. ;)
Ładne.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]