...dziś nie mogę już [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 3 opinie.

* * *

...dziś nie mogę już uczy­nić nic
więc przynoszę
Ci wiersze...
tych kil­ka kryształków dob­rych słów
składam na grób
i dziękuję Ci z całego ser­ca
za to, kim jestem...

Ma­mie

wiersz
zebrał 31 fiszek • 26 maja 2016, 13:08

cu­dow­nie uje­te - kaz­da mat­ka by­laby dum­na slyszac ta­kie slowa... 

Jes­tem bar­dzo wzruszo­na po Twoim wier­szu Se­neka 18
Poz­dra­wiam ser­decznie :)  

Ścis­ka mnie ser­ce i gardło, gdy czy­tam ta­kie wyz­na­nia. Przepiękne...
Tak daw­no tu­taj nie byłam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:58Inezka do­dał no­wy tek­st Teraz nie ma ta­kich [...]

wczoraj, 23:41Naja sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 23:29PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st To zi­ma spra­wiła, że [...]

wczoraj, 23:23batram sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:07róż li­la do­dał no­wy tek­st jutro

wczoraj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st *

wczoraj, 21:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Próżne ga­danie

wczoraj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

wczoraj, 21:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”