Dziś,gdy wyrazić uczucie próbuje obok [...] – NeCrOtOn

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest NeCrOtOn — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wypalony

Dziś,gdy wy­razić uczu­cie próbuje
obok ...ptaków drob­ny obłok chóral­nie woła
i drze­wa tańczą po­niżej poziomu
od­dając im cześć niczym ja modlący się
na ko­lanach wśród anar­chii gromu
lecz nie o nich pi­sać miałem..ehh
i już har­mo­nia piękna wzgórza tego
które w myślach mi się błąka
i pus­tkę odświeżało
ra­dości nie daje
ani po­wieki dot­knięcie mo­jego słońca
w pi­sar­ski amok nie wtrąca
GRA­FOMAN?- osiem li­ter cha­rak­ter kształtuje
trud­ność słów - też za­danie so­bie postawiłem
różdżka piórem się stała
a pa­piero­wy diament wypalonym..
i tym spo­sobem ko­lej­ny gniot skleiłem


; ) 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 lipca 2011, 22:16

Ta­ki cel wier­sza :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]