Dziś,gdy wyrazić uczucie próbuje obok [...] – NeCrOtOn

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest NeCrOtOn — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wypalony

Dziś,gdy wy­razić uczu­cie próbuje
obok ...ptaków drob­ny obłok chóral­nie woła
i drze­wa tańczą po­niżej poziomu
od­dając im cześć niczym ja modlący się
na ko­lanach wśród anar­chii gromu
lecz nie o nich pi­sać miałem..ehh
i już har­mo­nia piękna wzgórza tego
które w myślach mi się błąka
i pus­tkę odświeżało
ra­dości nie daje
ani po­wieki dot­knięcie mo­jego słońca
w pi­sar­ski amok nie wtrąca
GRA­FOMAN?- osiem li­ter cha­rak­ter kształtuje
trud­ność słów - też za­danie so­bie postawiłem
różdżka piórem się stała
a pa­piero­wy diament wypalonym..
i tym spo­sobem ko­lej­ny gniot skleiłem


; ) 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 lipca 2011, 22:16

Ta­ki cel wier­sza :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

dzisiaj, 16:07batram do­dał no­wy tek­st Tańcz